ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទ Polypropylene?

    តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទ Polypropylene?

    Polypropylene (PP) គឺជាសារធាតុគ្រីស្តាល់រឹងដែលប្រើក្នុងវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ។មានប្រភេទ PP ជាច្រើនប្រភេទដែលអាចប្រើបាន៖ homopolymer, copolymer, ផលប៉ះពាល់។ល។ លក្ខណៈមេកានិច រូបវន្ត និងគីមីរបស់វាដំណើរការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងកម្មវិធីរាប់ចាប់ពីរថយន្ត និងវេជ្ជសាស្ត្រ...
    អាន​បន្ថែម